Anna och Josephine har sedan många år tillbaka varit involverade i arbeten som syftat till att stödja och hjälpa barn och kvinnor i prostitution. 2004 startade de den ideella föreningen Talita som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.

Talita bedriver verksamhet i Sverige och Mongoliet. De driver skyddade boenden och mottagningar i båda dessa länder och erbjuder långsiktigt stöd genom traumaterapi, undervisning och planering för framtiden.

Anna är utbildad traumaterapeut och legitimerad apotekare med flerårig erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

Josephine är utbildad traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter.

De senaste åren har de sett en ökning när det gäller rumänska tjejer i Stockholm som blir utnyttjade i människohandel för sexuella ändamål. Förhoppningen är att Talita i framtiden ska kunna erbjuda fortsatt hjälp till dessa kvinnor i sitt hemland Rumänien.

Talita