Familjehemmet Poiana Verde

Vid foten av den höjd i Marghita, som kallas Äpplekullen, ligger FCEs Familjehem Poiana Verde. Namnet betyder Den gröna gläntan och kommer från det Transithem, som FCE öppnade i byn Poiana år 1998.

2009 blev Transithemmet i Poiana ett Familjehem och 2014 flyttade familjen till det nybyggda huset Poiana Verde i Marghita. Ursprungsidén att ett anställt föräldrapar lever med familjehemsbarnen är inte längre godlänt av myndigheterna, så idag är det personal på 8-timmarsskift, som tar hand om barnen. I hemmet finns fem barn, varav de flesta är flickor i tonåren. Alla går i skolan och lever ett så normalt liv som möjligt. FCE vill ge dessa dyrbara barn trygghet och kärlek, så att de har en bra grund att stå på när de går vidare ut i livet.

Läs här om FCEs tidigare Transithem och Familjehem