I en hall i samma byggnad som FCE:s kontor och ungdomsgård finns en depå där skänkt byggmaterial, möbler, kläder, skor, leksaker, hygienartiklar mm sorteras och förvaras.

Depå

Det som skänks fyller behov som finns i FCE:s olika projekt och delas också ut till andra behövande. Förvaltning av skänkta medel och respekt för gåvogivare är viktigt och FCE vill gärna dela med sig. Det kan vara sjukhus och andra institutioner som kan få glädje av det som skänks till FCE.

Mat- och klädpaket delas ut regelbundet till ungdomar och familjer, som har anknytning till FCE. Depåverksamheten är omfattande och tex till jul packas och delas tusentals paket ut.