Projektet startades då de första ungdomarna flyttade ut ur transithemmen för att stå på egna ben. FCE:s mål är att varje person ska integreras i samhället och så småningom klara sig själv. Den som blivit övergiven och sviken behöver hjälp med att se sitt värde och lära sig att lita på andra. FCE:s dröm är att se dessa ungdomar hela inombords, så att de kan förstå att de är älskade av Gud och människor och att de ska kunna älska tillbaka och i sin tur hjälpa andra. Några har gift sig och bildat familj. Ungdomar som vuxit upp på barnhem har fått hjälp att söka bostad och jobb samt att ta hand om sig själva. Ungdomarna har uppmuntrats att förkovra sig på olika sätt och kan hela tiden få hjälp och rådgivning som FCE erbjuder. De flesta i detta projekt har bott på stödboendet Brândușa där de fått verktyg till att stå på egna ben. De träffas regelbundet i Ungdomsgården Klubben men även i andra sammanhang för att stärka sina relationer och sitt självförtroende.