Projektet kom till då de första ungdomarna flyttade ut ur transithemmen för att stå på egna ben. FCE:s mål är att varje person ska integreras i samhället och så småningom klara sig själv. Den som blivit övergiven och sviken behöver hjälp med att se sitt värde och lära sig att lita på andra. FCE:s dröm är att se dessa ungdomar hela inombords, så att de kan förstå att de är älskade av Gud och människor och att de ska kunna älska tillbaka och i sin tur hjälpa andra. Några har gift sig och bildat familj.

Ungdomar som vuxit upp på barnhem har fått hjälp att söka bostad och jobb samt att ta hand om sig själva och det de har. Ungdomarna har uppmuntrats att förkovra sig på olika sätt och att hela tiden ta emot den hjälp och rådgivning som FCE erbjuder.

De flesta i detta projekt har bott på stödboendet Brândușa där de fått verktyg till att stå på egna ben. Ungdomarna träffas i Ungdomsgården Klubben och i andra sammanhang för att stärka sina relationer och sitt självförtroende. En önskan finns att hjälpa dessa ungdomar till en möjlighet att ha ett eget boende. Volontärer i Sverige har börjat göra väggblock, som ska fraktas till Marghita för att hus ska byggas på FCEs mark.

Det första huset är uppbyggt och det har plats för två familjer.