FCE har hållit sommarläger för barnhemsbarn sedan tidigt nittiotal. Åren 1997 – 2007 hölls lägren i det natursköna området Pădurea Neagră (Svarta Skogen). Alla läger har gett många fina upplevelser och positiva minnen!

Många av desssa läger drevs av team från Sverige, USA och andra länder. Teamen har målmedvetet jobbat för att ge barnen en oförglömlig vecka med mycket glädje, kärlek och lärdomar för livet.

Då kontraktet för lägergården gått ut och platsen exploaterats till en semesteranläggning, som inte längre var lämplig för FCE:s läger, blev det läger i Lippova, Arad län, i tre somrar. Även dessa läger blev älskade, men avståndet till Marghita är långt och inte alla barn i FCE fick möjlighet att åka.

2010 påbörjades byggandet av en lägergård i byn Chișlaz ca 20 km från Marghita. FCE ägde redan en tomt där och sponsorer och frivilligarbetare har gjort det möjligt att färdigställa det fina tvåvåningshuset med plats för ett trettiotal personer.

Byn Chișlaz är känd för sitt termalbad som finns med gångavstånd från FCE:s lägergård.

FCE:s egna lägergård invigdes sommaren 2011 och sedan dess får alla barnen i FCE:s projekt komma hit på läger varje sommar! Sedan sommaren 2013 så har vi även kunnat ta emot barn från fattiga familjer. För många av dessa barn är sommarlägret årets höjdpunkt!

Numera bedrivs lägren av FCE:s anställda samt rumänska volontärer som gör ett fantastiskt arbete med att ge alla barnen oförglömliga lägerveckor!

Vill du vara med och se till att ett barn får chansen att åka på läger?

Klicka här för att läsa om hur du sponsrar ett barns lägervecka!