EFI Fadder är en insamlingsstiftelse med 90-konto vars uppgift är att sprida information om FCEs arbete i Rumänien samt att samla in pengar och andra resurser. Tack vare entusiastiska och trogna volontärer kan EFI Fadder Insamlingsstiftelse sända 98-99% av insamlade medel direkt till Rumänien.

FCE, Fundația Creștină Elim, startade sin verksamhet 1990 direkt efter diktaturens fall och bygger sin verksamhet på kristna värderingar.

UPPDRAGET och målsättningen är att erbjuda andligt, emotionellt och materiellt stöd till utsatta människor, att ge kunskap och att skapa en känsla av tillhörighet. För FCE är det viktigt att de anställda och förmånstagarna känner sig respekterade och uppskattade.

VISIONEN är att sprida Guds kärlek, att utrota diskriminering, att skapa rätt för alla till ett värdigt liv, att ge människor skydd och att arbeta för positiv utveckling och social integration i samhället. Drömmen är att de som fått hjälp, i sin tur ska hjälpa andra.

FCEs motto är Jesu ord i Matteus 25:40 ”Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”