Volontär i Sverige

Allt EFI Fadders arbete utförs av frivilligarbetare. Insamlingsstiftelsen informerar om FCEs verksamhet i Marghita, Rumänien i syfte att motivera och inspirera till engagemang och gåvogivande.

EFI Fadder Insamlingsstiftelse behöver…

¤ … människor som är villiga att i olika sammanhang berätta om Rumänien och på andra sätt sprida information för att värva gåvogivare. Kreativa människor, som kan starta insamlingar. Allt för att FCE ska få det ekonomiska stöd, som är nödvändigt.

¤ … någon/några, som kan översätta texter från svenska till engelska.

¤ … volontärer till EFI Second Hand i Värnamo. Kontakta Rolf Gustafsson 076 8192896

Skriv till liljeqvistcamilla@gmail.com för att få veta mer och för att få hjälp att informera andra.

Volontär i Rumänien

Volontärer behövs på plats i Marghita, Rumänien.

FCE behöver volontärer som…

¤…har pedagogisk utbildning och erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med olika funktionshinder

¤… har kunnande inom snickeri, sömnad, sport, musik och annan skapande verksamhet och som kan lära ut det.

¤…är serviceinriktade och kan få volontärer och gäster att trivas. Det handlar bl.a. om matlagning och skötsel av Gästhuset.

¤…kan hjälpa till med fastighetsskötsel samt vård av gårdar och utemiljöer.

¤… är IT-kunniga, kan filma, fota och jobba med media.

FCE är en kristen organisation där det finns plats för människor, som kan leda andakter och bönesamlingar samt ge själavård.

FCE har alltid haft behov av volontärer, även om arbetsuppgifterna förändrats under åren. Det behövs utbildade personer, som kan arbeta självständigt. De behöver vara mentalt friska och ha en tjänares sinnelag.

Vår och höst erbjuds sk volontärsperioder där man deltar i ett team på plats i en vecka eller två. Teamen arbetar praktiskt inom bygg, städ samt ibland som stöd i projekten utifrån sin kompetens. Varje volontärsteam behöver ha med en egen köksansvarig och tillsammans hjälps man åt att sköta om Gästhuset. Här kan du läsa mer om volontärsveckor.

För mer information skriv till liljeqvistcamilla@gmail.com

”Vad ni har gjort mot någon av dessa  mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig!”  Jesus, Matt 25:40