I Lindstad Värnamo har EFI Second Hand en välutrustad verkstad kombinerad med utrymme för lager av byggmaterial. Byggnaden är 15 x 45 m och inrymmer även en maskinhall, som nyttjas av personen som upplät marken.

Bygget skedde tack vare ideella krafter och togs i bruk 2017. Där tillverkas väggblock, som transporteras till FCE Rumänien för husbyggen. Arbetet utförs endast av frivilliga och i flera fall har de som tillverkat blocken i Lindstad även monterat dem på plats i Rumänien.

Allt byggmaterial är skänkt av generösa företag i bygden. Volontärerna i Lindstad bygger även förrådsbodar, lekstugor mm för försäljning i Sverige. Vinsten går rakt in EFI Second Hands insamling för FCEs arbete i Rumänien. Tack vare skänkt material och ideellt arbete blir det en stor vinning. Sponsorer, tillverkare och köpare upplever det hela som en mycket meningsfull verksamhet. Resultatet kommer behövande människor till del.