EFI Fadder Insamlingsstiftelse är en svensk insamlingsorganisation som startade i början av nittiotalet efter att de svåra förhållandena på de rumänska barnhemmen blivit kända för omvärlden. EFI Fadder Insamlingsstiftelses målsättning är att samla in pengar och material till FCE i Rumänien. Den jobbar för att sprida information och för att på olika sätt göra verksamheten i Rumänien känd och därmed värva gåvogivare.

Insamlingsstiftelsen koordinerar också olika volontärsinsatser i Sverige och på plats i Rumänien. Alla som jobbar för EFI Fadder är frivilligarbetare och så har det alltid varit. Det finns inget kontor, utan alla arbetar hemifrån. EFI Fadders adress är Elimförsamlingen Askeby utanför Linköping, där EFI Fadder föddes i början av nittiotalet. Där finns församlingsmedlemmar, som bland annat sköter utskicket av Nyhetsbrevet, men aktiva EFI Fadder-arbetare finns överallt runt om i landet.

Tack vare frivilligarbetare kan EFI Fadder använda 98-99% av de insamlade medlen direkt till verksamheten i FCE Rumänien. Endast 1-2% går till administrativa kostnader (Svensk Insamlingskontroll tillåter upp till 25%). Det skapar stort förtroende för insamlingsarbetet.

Stiftelsen har en styrelse med ett tiotal medlemmar. De reser ofta till Rumänien och deltar i arbetet och de har tät kontakt med FCEs ledning. De första resorna från Sverige till Rumänien i EFI Fadders regi gjordes 1990, för trettio år sedan, även om namnet Elim Fellowship International tillkom något senare.

Elimförsamlingen Askeby/Örtomta utanför Linköping var under många år huvudman för arbetet men sedan 2014 drivs arbetet i en egen juridisk person med en egen styrelse och sedan november 2014 har EFI Fadder Insamlingsstiftelse 90-konto vilket innebär trygghet för givarna.

FCE (Fundația Creștină Elim) är namnet på den rumänska organisation som bildades i Marghita då arbetet dragits igång i början av nittiotalet. Namnet Elim kommer från 2 Mosebok 15:27 i Bibeln. Israels folk är på vandring i öknen och kommer till platsen Elim där det finns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Elim är en underbar oas!

Målsättningen är att hjälpa övergivna barn och ungdomar samt funktionshindrade till en framtid, att ge fattiga romer och andra missgynnade människor en chans att resa sig och att integreras i samhället. FCE vill medverka till att ge människor ett värde och ett hopp. Arbetet startade med förbättringar på statliga institutioner och har sedan utvecklats så att flera projekt startats upp efter det att barnen vuxit och behoven förändrats, allt i linje med målsättningen. Verksamheten har vuxit och ett femtiotal rumäner är anställda i de olika projekten. FCE är en rumänsk organisation och leds av rumäner. Organisationen behöver det stöd, som ges från Sverige och andra länder. Det svenska paret Lars och Barbro Gustavsson, som var med och startade arbetet bor i Marghita och arbetar i FCE sedan 1995.

 

 

Barbro och Lars Gustavsson

Camilla & Anders Liljeqvist

I oktober 2021 flyttade det svenska paret Anders och Camilla Liljeqvist till Marghita för att arbeta i organisationen FCE tillsammans med Lars och Barbro Gustavsson.