FCE har ett samarbetskontrakt med en statlig institution i byn Ciutelec ca 15 km från Marghita.

Det ett vårdboende med ett femtiotal platser för äldre med olika slags funktionsnedsättningar samt ett rehabiliteringsboende för ett trettiotal ungdomar med grava institutionsskador.

Sedan början av 90-talet har en grupp från FCE besökt hemmet varje vecka för att hålla en andakt, bjuda på enkelt fika och umgås med de boende. För den som känner sig ensam upplevs den kontakten viktig och upplevs positiv både för de boende, personalen och för besökarna.

Ett ekumeniskt kapell finns på området, vilket FCEs besöksgrupp får använda. De vill dela med sig av Guds kärlek och visa dessa människor att de är värdefulla.

Då det är möjligt ordnar FCE utflykter. En dag varje vår bjuds vårdboendet in till FCEs ungdomsgård Klubben för en trevlig förmiddagsträff.