Vill du bli företagssponsor och därmed lyfta känslan av meningsfullt utgivande och samhörighet bland såväl anställda som kunder? EFI Fadder/FCE med dess projekt i Marghita, Rumänien är den perfekte mottagaren. Man jobbar på plats för att integrera utsatta romer i skolan, på arbetsmarknaden och det övriga samhället.

EFI Fadder ger även boende och sysselsättning för funktionshindrade unga vuxna.

EFI Fadder är en insamlingsstiftelse med 90-konto och tack vare volontärsarbete går endast 1-2 % av insamlade medel till administrativa kostnader.

En annan fördel för månadsgivare och sponsorer är att Rumänien ligger nära och FCE i Marghita har goda möjligheter att ta emot besökare, så att man kan se verksamheten med egna ögon.

Sponsring med en summa pengar varje månad är en stor hjälp för EFI Fadder/FCE:s verksamhet!

Firmanamnet kommer då med i EFI Fadders Nyhetsbrev och här på hemsidan.

Skriv till Christer Carlsson (christercarlsson@telia.com) för mera information!

Har du ett företag eller är anställd på ett företag där ni av någon anledning har för mycket på lagret, kan det komma till nytta i EFI Fadder/FCE:s verksamhet i Marghita, Rumänien! Det kan handla om byggmaterial, skor, matvaror, hygienartiklar mm.

För mer information skriv till Hans Lundberg (teknial@telia.com)

Våra sponsorer

Bereli Transport & Konsult AB
Centrumförvaltning Linköping
Fergas
Fogless International
Gunnars Tråd AB
Hilding Anders
Lindåsen Fastigheter AB
Personlig Almanacka Nordic AB

 

 

Johnny Gylling är en av EFI Fadders företagssponsorer.

Jag stöder EFI Fadder med mitt företag och jag gör det av följande skäl: 1.Barn och unga får ett värdigt liv. 2. Man bidrar till att lösa samhällsproblem både i Sverige och Rumänien. 3. Man bidrar till Agendas 2030 mål för hållbar utveckling i världen. Bl.a. ingen fattigdom och minskad ojämlikhet. 4. Man skapar ökad stolthet och kan involvera sina anställda. 5. EFI Fadder har låga administrationskostnader. Jag hoppas att fler företag vill bestämma sig för att bli sponsorer!

Johnny