Ungdomar som slutat Särskolan efter tio klasser, behövde en meningsfull sysselsättning och därför startade FCE ett Dagcenter hösten 2011.
Detta skedde i stor enkelhet och i Casa Albas bottenvåning iordningställdes en syateljé, en sal för tillverkning av gratulationskort mm samt en liten matsal och pentry.
En anställd fick utrusta Dagcentret med det som fanns till hands och så fick hon ta emot ett tiotal ungdomar med olika funktionshinder.
Dagcentret har sedan dess utvecklats och hjälpt dessa ungdomar att se sitt värde. Fler ungdomar har kommit till och också fler anställda.

Hösten 2013 inreddes, tack vara holländska Rotary, en befintlig byggnad på FCEs område till ljusverkstad. Alster från Dagcentret säljs vid olika tillfällen i stan, till besökande och även i andra länder.

Holländska Rotary sponsrade också den nybyggnad, som växte fram på två månader våren 2014. Den ligger på FCEs område, så nu är verksamheten samlad. Den byggnaden består av två skänkta baracker och ett nybygge intill FCEs snickeri.

En del av de ungdomar, som kommer till Dagcentret bor i FCEs projekt, medans andra bor i sina familjer i och runt Marghita.