Brândușa startade pga behovet av stödboende. Det blev färdigt för inflyttning den 1 mars 2009 och var från början ett projekt i samarbete med staten. Det är en stor träbyggnad på en vacker plats i Marghita. Ett trettiotal ungdomar flyttade in och de flesta av dem bodde där ca två år. De fick lära sig att sköta ett jobb och klara sin ekonomi på bästa sätt. Nya ungdomar har kommit till när andra flyttat ut. Ett flertal mammor med barn har här haft ett tryggt hem tills situationen löst sig och de har kunnat flytta.

Sedan mars 2020 kallas projektet Casa Brândusa och är numera ett permanent boende för vuxna med olika slags funktionsnedsättningar. Då Casa Silvia som varit ett hem för unga med funktionshinder stängdes, flyttade de boende till det stora gula huset på kullen med utsikt över hela Marghita. Två projekt blev då ett. De boende använder idag endast rummen på övervåningen , då After School projektet har intagit bottenvåningen. Under hela dygnet finns det personal på plats för att stödja och hjälpa de boende till ett liv med mening och kvalité. Några av de boende i Casa Brândusa har deltidsanställning i FCE. Övriga deltar i dagcentrets verksamhet.