Brândușa startade pga behovet av stödboende. Det blev färdigt för inflyttning den 1 mars 2009 och var från början ett projekt i samarbete med staten. Det är en stor träbyggnad på en vacker plats i Marghita. Ett trettiotal ungdomar flyttade in och de flesta av dem bodde där ca två år. De fick lära sig att sköta ett jobb och klara sin ekonomi på bästa sätt. Nya ungdomar har kommit till när andra flyttat ut. Ett flertal mammor med barn har här haft ett tryggt hem tills situationen löst sig och de har kunnat flytta.

En personal finns hela tiden tillgänglig för de boende som stöd och hjälp till ett liv med mening och kvalité. Senare har antalet boende minskat och blivit en mindre grupp med stor familjekänsla. De boende använder idag rummen endast på övervåningen, då After School-projektet har intagit bottenvåningen.

Sedan mars 2020 kallas projektet Casa Brândușa och är numera ett permanent boende för vuxna med olika slags funktionsnedsättningar. Casa Silvia, som varit ett hem för funktionsnedsatta sedan 2003 stängdes och de boende flyttade till Brândușa. Två projekt blev till ett. En del av de boende i Casa Brândușa har deltidsanställning i FCE och de övriga deltar i Dagcenter-verksamheten.