En artikel i tidningen Dagen berättar om en nystartad hemsida, som matchar kristna seniorer med församlingars och missionsorganisationers behov av volontärer. Sajten heter Ready4More och vill vara en plattform där seniorer kan bidra med sin kompetens och erfarenhet i mission.

”Vi vill vara en anslagstavla för goda volontärarbeten. Den erfarenhet och yrkeskompetens som seniorer har ska komma till glädje för andra”, säger Otto Rimås, som är en av initiativtagarna till sajten. På frågan varför seniorer ska åka ut och missionera svarar han ”- För att de ska förstå att deras erfarenheter och gåvor kan komma till glädje för andra och göra skillnad. Du kan betyda mycket för någon annan.”

Hjälpande händer. Svenska seniorvolontärer hjälper till med reparation vid ett kristet hjälparbete i Marghita Rumänien. Till vänster Ingvar Sandolf från Rydaholm och till höger Anders Elander från Holsbybrunn. FOTO:EFI FADDER

Hjälpande händer. Svenska seniorvolontärer hjälper till med reparation vid ett kristet hjälparbete i Marghita Rumänien. Till vänster Ingvar Sandolf från Rydaholm och till höger Anders Elander från Holsbybrunn. FOTO:EFI FADDER

EFI Fadder har många års positiv erfarenhet av seniorvolontärer och välkomnar Ready4More genom att annonsera om konkreta behov. Just nu är det aktuellt med tre tvåveckorsperioder i vår med behov av volontärer för matlagning och skötsel av Gästhuset samt byggnation och underhåll av bostäder.