Presentationen av medverkade den 7 november fortsätter med Lidia Micula, Rumänien. Lidia är idag projektledare för famljehem, fosterhem och Casa Silvia. Hon började som volontär i FCE 1991 och blev anställd 1999. Hon är psykolog och speciallärare och sitter med i FCE:s styrelse. Lidia och hennes man Dan är pastorspar i baptistförsamlingen i Popesti. En församling som under åren har varit en stor tillgång för FCE:s arbete bl.a. genom att vara en levande församling som med varmt hjärta välkomnar ungdomarna från vår organisation.

Lidia