I anslutning till FCE:s ungdomsgård Klubben finns ett storkök. Sedan februari 2008 lagas där mat varje dag, som körs till FCE:s olika projekt, dvs särskolorna, dagcentret, familjehemmen och stödboendet Brândușa. 

På sommaren lagas även mat till lägren, som hålls i Chișlaz ca 20 km från  Marghita.

Under 2017 provbakades bröd och sedan i början av 2018 har FCE ett eget Bageri i en egen byggnad i anslutning till Storköket. Alla vardagar bakas här allt matbröd till FCEs projekt.

Eleverna i Särskolan och After School får en limpa med sig hem varje eftermiddag.