Alltsedan arbetet med att hjälpa de övergivna barnen och ungdomarna startade i början av 90-talet har renoveringar och byggnationer ständigt pågått. Det började med restaurering av statliga institutioner för att ge barnen bättre förhållanden. Därefter följde Casa Albă, lägergård, Casa Silvia, transithemmen och sedan byggdes kontor, depå, ungdomsgården Klubben mm.

FCE har anställda på byggsidan, men sk byggteam, framför allt från Sverige, har varit och är till mycket stor hjälp. Byggteam brukar komma vår och höst, stannar 1-2 veckor och arbetar intensivt. Mycket blir gjort och de som kommer får också inblick i verksamheten. Många kommer tillbaka gång på gång.

Byggprojekt i FCE, som svenska byggteam deltagit i

 2008 var det nya gäst- och volontärshuset färdigt. Det var en kontorsbyggnad i Vrigstad, Sverige som skänktes. Frivilligarbetare monterade ned byggnaden och en del av dem följde med till Rumänien för att bygga upp den.

2009 blev stödboendet Brândușa inflyttningsklart

2010 byggdes lägergården i Chișlaz. De väggblock, som blivit över då gäst- och volontärshuset byggdes, räckte precis!

2012-2013 byggdes familjehemmet ”Poiana Verde” i Marghita.

Våren 2014 fick Depån en välbehövlig tillbyggnad och samtidigt fick Dagcentret nya, fina lokaler på rekordtid då två skänkta baracker byggdes samman med Snickeriets yttervägg.

Senare har tillbyggnader gjorts till familjehemmen och 2017 blev renovering och tillbyggnad av Second Hand-butiken klar.

2019 invigdes Aktivitetshuset och Hygiencenter i romerbosättningen Tudor i Marghita. Aktivitetshuset är byggt av väggblock tillverkade av volontärer i Lindstad utanför Värnamo.

I början av 2020 renoverades byggnaden, som varit Frisersalong och familjehemmet Casa cu Flori. Det gav Second Hand-butiken större lokaler.

I slutet av 2020 avslutades ”Hus 13” vilket består av byggblock från Sverige. Byggnaden består av två lägenheter för familjer med behov av eget boende.


Är du intresserad att följa med på en byggresa?

Kontakta: Arne Holmsten arne.holmsten@gmail.com

  • Aktivitetshuset byggs i anslutning till Hygiencentrat