I samarbete med Erikshjälpen driver FCE ett projekt i en romerbosättning i Marghita för att lyfta människor ur hopplöshet, fattigdom och arbetslöshet. Det är ett långsiktigt projekt, som bygger på stor respekt, förståelse och uthållighet. Redan visar sig goda resultat och möjligheten för barnen att gå i skolan är ett stort lyft. Just nu pågår ett bygge av ett sk hygiencenter och aktivitetshus. Hygiencentrat är byggt med murblock medans aktivitetshuset byggs av väggblock i trä tillverkade av EFI Second Hands verkstad i Lindstad, Sverige . Svenska volontärer är på plats för att bygga takstolar och resa dessa block tillsammans med FCEs byggteam. Axel mot axel skapas bättre levnadsförhållanden och större livskvalité för medmänniskor.

Aktivitetshuset byggs i anslutning till Hygiencentrat

Aktivitetshuset byggs i anslutning till Hygiencentrat

Lars-Göran Martinsson ledare för det svenska byggteamet och Florin Aslovici ledare för det rumänska byggteamet

Lars-Göran Martinsson ledare för det svenska byggteamet och Florin Aslovici ledare för det rumänska byggteamet