Florin Oprescu, Lee Saville och Lars Gustafsson FOTO: JOHANNES OTTESTIG

Florin Oprescu, Lee Saville och Lars Gustafsson
FOTO: JOHANNES OTTESTIG

Utbildning är ofta en väg bort från fattigdom. Men det räcker inte.

Det behövs till exempel även mentorer som kan förbereda romerna på ett arbetsliv, säger Lee Saville.

På fredagen samlades drygt 120 personer i Stockholm för att diskutera romernas situation. Men det var inte frågan om tiggeri i Sverige som stod i fokus – i stället var roten till problematiken i Rumänien i centrum.

Det handlar om tusenåriga rötter, berättade Lee Saville från organisationen Networks.

Han betonade vikten av långsiktighet och tålamod.

Tyvärr ska allt i dagens samhälle gå så otroligt snabbt. Det innebär samtidigt att vi snabbt tappar intresset.

Föräldrarna är nyckelpersoner

Enligt Lee Saville är alla inblandade överens om att utbildning är avgörande för en varaktig förändring. Men han sa samtidigt att det inte räcker.

Kontexten är sådan att man måste arbeta brett för att inte allt ska upprepa sig. Det behövs till exempel mentorer som kan förbereda romerna på ett arbetsliv.

Florin Oprescu från den kristna hjälporganisationen Somebody Care, som samarbetar med Hjärta till hjärta, betonade betydelsen av stöttning för romska barn när de kommer hem från skolan. Han gav flera exempel på viktiga stödfunktioner, men återkom till att föräldrarna är nyckelpersoner.

Ingen nämnvärd förbättring

En del romer lyckas tjäna pengar utomlands och återvänder hem rika. Men Lee Saville varnade för att det lätt ger fel signaler.

Den rikedomen har ofta ingenting med utbildning att göra. Och även om pengarna har kommit till på helt lagliga vägar så kan de, om det saknas andra alternativ, underminera arbetet där fokus ligger på utbildning. Barnen behöver bra förebilder och vi måste vara medvetna om att den här typen av förändring sker långsamt.

I dagsläget arbetar en rad svenska organisationer i Rumänien för att hjälpa landets romer. Vissa organisationer fokuserar på enskilda byar medan andra satsar mer brett. Men konferensdeltagarna medgav att situationen inte har förbättrats på något nämnvärt sätt under de senaste fem åren.

Inte är en enhetlig grupp

Ett av målen med arrangemanget var att öka samarbetet och transparensen mellan organisationerna för att effektivisera ansträngningarna.

Arbetet är komplext eftersom romer inte är en enhetlig grupp. Samma metod fungerar inte överallt utan man måste anpassa verksamheten till omständigheterna, sa Florin Oprescu.


Detta är en artikel ur Dagen av Johannes Ottestig den 24 april 2018.