FullSizeRenderLars och Barbro Gustavsson, som är med och leder arbetet på plats i Marghita, blev intervjuade av lokaltidningen Corren, då de besökte hemstaden Linköping!

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln!

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/de-fattigaste-romerna-tigger-inte-har-7990697.aspx