I artikeln nedan kan du läsa den gripande berättelsen om Adi, en av Casa alba barnen som blev adopterad av den amerikanska volontären Kari! 26p1.preview

1996 öppnade FCE Casa Alba (Vita Huset). 24 övergivna pojkar och flickor flyttades då från sjukhusets barnavdelning till sitt nya hem. Sedan dess har många barn, var och en med sin egen tragiska historia, bott på Casa Alba. De flesta av dem har kommit från sjukhuset, medan andra lämnats direkt på Casa Alba av sina föräldrar, som av någon anledning inte kunde ta hand om dem.

Casa Alba fungerade som ett tillfälligt bra hem, tills barnet fick komma till ett permanent hem; den biologiska familjen, adoptivfamilj, fosterhem eller familjehem.
Många barn adopterade till andra länder, men sedan juni 2004 är internationella adoptioner inte längre möjliga.

Efter stoppet för internationella adoptioner blev flera barn kvar längre tid på Casa Alba än vad som var tänkt. Små barn fick inte längre tas emot, så åren 2005-2009 var barnen i 6-10 årsåldern och gick i förskola och skola.

Sommaren 2009 lyckades FCE få familjer till alla barnen. De flesta är i fosterhem eller familjehem och en del har blivit adopterade.

http://www.simivalleyacorn.com/news/2014-12-26/Family/Hope_brings_mother_son_together.html