Läs om smålänningar som bygger ett nytt hus till ett av våra familjehem!

 

http://skillingaryd.nu/nyheter/bygger-barnhem-i-rumanien