Redan i början av nittio-talet började FCE engagera sig i den statliga institution, som finns i byn Popești. Det kallades barnhem och under en period fanns där över 200 barn i skolåldern. FCE gjorde en omfattande renovering av skolbyggnaden och var även med i upprustningen av det sk sovhuset.

En viktig insats från FCEs anställda och volontärer var att se barnen och ge dem uppmärksamhet och kärlek. Detta skedde under många år genom gruppverksamhet, uppbyggande av relationer och meningsfulla aktiviteter. Här var sommarlägren till stor hjälp.