I ett nyhetsbrev från EFI Fadder från 1995 beskrivs situationen på Cadea.

Cadea
Trots att internatbyggnaden inte är beboelig har många nya ungdomar flyttat till Cadea under hösten. Där bor nu ca 70 tonåringar varav 15 tjejer. Det är mycket svårt att beskriva deras situation och ännu svårare att sätta sig in i hur de verkligen har det. De är övergivna av sina familjer, utlämnade av myndigheter och de har börjat förstå det omöjliga i att klara sig i samhället. På något märkligt sätt står de ut med att inte kunna ha några privatsaker ifred, inte ha några bekvämligheter, ingen meningsfull fritid eller något roligt att se fram emot och inte ens en ordentlig skolundervisning. De verkar inte ha rätt till någonting. För en del är kontakten med svenskarna den enda ljuspunkten. Våra arbetare jobbar med renovering, men byggnaden är stor, arbetet tidskrävande och det hela kommer att kosta mycket pengar. Fortfarande finns det ingen värme i det iskalla stenhuset.

En besökare säger så här:
Jag har hört mycket om Cadea och sett bilder därifrån, men i verkligheten är det mycket värre än jag kunnat drömma om. De som arbetar i EFI utför ett enormt arbete i Rumänien!