Om du själv vill bestämma vem eller vilka som ska få ärva dig måste du skriva ett testamente. Annars bestämmer lagen hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Några goda skäl till att skriva sitt testamente!

Du saknar arvingar.
Du vill att din sambo ska ärva dig.
Du har speciella önskemål om fördelningen av ditt lösöre.
Du och din make/maka saknar bröstarvingar och vill att kvarlåtenskapen efter det att ni båda har avlidit delvis ska tillfalla exempelvis EFI Fadder.
Du vill bestämma vem som ska vara boutredningsman/testamentesexekutor.
Du vill att någon som inte är arvsberättigad, t ex en vän eller avlägsen släkting, ska få ärva något efter dig.
Nya regler för bl a makar gör att många inbördes testamenten bör ses över av sakkunnig jurist.
Din sista vilja kan ge många barn och ungdomar i Rumänien en framtid!
Du kan antingen bestämma att ett visst belopp ska tillfalla EFI Fadder, eller också välja att testamentera något föremål som vi kan omsätta och använda i vårt arbete, t ex en tavla, smycken, värdepapper eller en fastighet.

Det viktigaste är att du väljer att skriva ditt testamente för din egen skull.

Om du har frågor kring hur man testamenterar till EFI Fadder är du alltid välkommen att kontakta EFI Fadder för att få svar på dina frågor och fundereringar.

Så skriver du ett testamente

Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och skriftligen bevittnat av två personer som båda är med när du skriver under testamentet. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet.

De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet i det.

Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.