Från EFI fadders nyhetsbrev juli-augusti 1997

1-års jubileum
I maj var det ett år sedan de övergivna små barnen flyttades från sjukhuset till Casa Alba. Från början var det 14 barn och sedan har ytterligare 10 tillkommit. Maria, som är äldst fyllde 5 i juni och Otto som är yngst har just fyllt 1 år. Inflyttningsjubiléet firades med saft, bullar, glass, tal, sång och lek. Under året har ett tålamodsprövande men givande arbete utförts med dessa barn och det har gett resultat.
I början av sommaren har ett amerikanskt team varit ett fint tillskott till det svenska volontärsteamet. En utvärdering har gjorts och det visar att alla barnen är mer eller mindre sena i sin utveckling p g a av sin dåliga start i livet, men samtidigt att alla har gjort framsteg.
Vår socialassisten har nu jobbat i 2 månader och hon har lyckats hitta födelsedagspapper på alla barnen. Vi önskar att var och en av dem ska få en så familjeliknande hemsituation som möjligt och det jobbar vi för.