FCE ville ge ungdomarna från transithemmen möjligheten att arbeta i en trygg miljö där de kunde 1lära sig vad en anställning innebär. Därför startades företaget PRO Elim år 2001. En frisersalong, en däckverkstad och en biltvätt öppnades.

Dessa är inte i funktion idag, men många av FCEs egna ungdomar har haft och har arbete i FCEs olika projekt. Detta är till stor hjälp eftersom det är svårt för dem att få ett arbete ute i samhället. Unga män har lärts upp i byggbranschen för att sedan få andra jobb. Flera av ungdomarna jobbar i kök, med städning och trädgårdsarbete medan andra är en hjälp i särskolan, på FCEs Dagcenter och i After School-projektet.