Ungdomar som vuxit upp på barnhem och utan omsorg av anhöriga har det svårt. De saknar grundläggande kunskaper om relationer, uppförande och hur man tar hand om sig. De är inte rustade för att klara sig på egen hand.

IMG_2157

FCE har hjälpt och hjälper många ungdomar att se sitt värde och att bli självständiga individer, som klarar sig i samhället.