EFI Fadder/FCE:s arbete är riktat till romer eftersom de allra flesta av de barn och ungdomar som EFI Fadder/FCE har i sin vård är romer. De som övergivits av sina familjer har inte vuxit upp bland romer och känner sig oftast främmande för den romska kulturen.

I byn Borumblaca i närheten av Marghita finns ett evangeliskt och socialt arbete där en av FCE:s anställda är ansvarig med stöd av en församling i Bristol i England. Här får romer hjälp att se sitt värde, sina möjligheter och sitt ansvar. Då en pappa slutar dricka kan familjen räddas från misshandel och misär och då en mamma förstår vikten av att inte överge sitt barn, räddas ett liv!