Detta projekt startade då barn från Casa Albă och ungdomar från Cadea flyttade hem till sina biologiska familjer. FCE gick in och stöttade med mat, kläder och annat där fattigdomen var stor. Många med någon funktionshindrad i familjen har fått materiellt stöd samt hjälp att skaffa ID-handlingar och att söka bidrag. Fatt familjer

Hundratals familjer har fått en starthjälp för ett drägligare liv. FCE stimulerar och ger förutsättningar för att dessa familjer själva ska resa sig ur misär. För att komma ur cirkeln av arbetslöshet och fattigdom måste barnen få möjlighet att gå i skolan. FCE äger byggnader i byarna Poiana och Chiribiș och där har flera missgynnande familjer fått bostad och en chans till ordnade förhållanden bla genom att barnen kan gå i skolan.

IMG_1335Förutom de familjer som berörs av After School och integreringsprojektet i en romerbosättning i Marghita, har ett tjugotal familjer i byar utanför staden stöd från FCE.  Bla delas matvaror och andra förnödenheter ut några gånger om året.