Transithemmet i byn Chiribiș, ca 6 km utanför Marghita, öppnades 1999 och de båda byggnaderna har byggts om och till flera gånger. Från början fick ungdomarna lära sig sköta grisar och odla grönsaker. 2004 blev Transithemmet i Chiribiș FCEs första flickhem. När det var dags för de första flickorna att flytta ut, så har yngre pojkar och flickor flyttat in och hemmet blev ett Familjehem.

Sedan våren 2017 är det inte längre ett familjehem. De dåvarande familjehemsföräldrarna flyttade och barnen placerades i familjehemmen Casa Marghita och Casa cu Flori eftersom där hade blivit lediga platser.

Huvudbyggnaden i Chiribiș har byggts om till lägenheter.