Många barn som bott på FCEs hem för övergivna småbarn, Casa Albă, har blivit placerade i fosterhem. Familjerna har sin lön från FCE och tät kontakt upprätthålls. En del har blivit vuxna och är tacksamma för den familj de fått. Idag är sju barn placerade av FCE i fosterhem.

En del av de barn som övergavs som små har placerats hos sina biologiska familjer. Många har adopterats, nationellt och internationellt, och en del bor i FCEs familjehem.