P1050896

Från FCEs hem för övergivna småbarn, Casa Albă, (1996 – 2009) flyttade barn till den biologiska familjen, adoptiv- eller fosterfamiljer. 2003 öppnades Casa Silvia för att ge ett hem till funktionshindrade barn, som då var i lågstadieåldern. Silvia var en av dem och hon fick ge namn till hemmet. Barnen har vuxit och i dag bor sex unga tjejer i Casa Silvia. De behöver och är värda trygghet och ett meningsfullt liv. Casa Silvia är ett hem med varm atmosfär och detta är flickornas familj. På dagarna går de i särskolan och på FCEs Dagcenter.

 

IMG_9250