1996 öppnade FCE Casa Albă (Vita Huset). 24 övergivna pojkar och flickor flyttades då från sjukhusets barnavdelning till sitt nya hem. Sedan dess har många barn, var och en med sin egen historia, bott på Casa Albă. De flesta av dem har kommit från sjukhuset, medan andra lämnats direkt på Casa Albă av sina föräldrar, som av någon anledning inte kunde ta hand om dem.

Casa Albă var ett tillfälligt bra hem, tills barnet fick komma till ett permanent hem; den biologiska familjen, adoptivfamilj, fosterhem eller familjehem.

Casa Alba

Då barnen bodde på Casa Albă gav personal och volontärer dem den kärlek, trygghet och stimulans de behövde.

Efter stoppet för internationella adoptioner 2004 blev några barn kvar längre tid på Casa Albă än vad som var tänkt. Små barn fick inte längre tas emot, så åren 2005 – 2009 var barnen i 6 – 10 årsåldern och gick i förskola och skola.

Sommaren 2009 lyckades FCE få familjer till alla barnen och drömmen om en familj till varje barn hade gått i uppfyllelse! Flera av barnen fick fosterfamiljer, några placerades i FCEs familjehem medan andra barn idag är adopterade.