Under åren 1991 till 2005 var anställda och volontärer i FCE starkt engagerade i omhändertagande av övergivna småbarn på sjukhusets barnavdelning och det projektet gav många bäbisar en bättre start i livet. Tidigare var det tyvärr vanligt att föräldrar, som inte ansåg sig ha möjlighet att ta hand om ett barn, lämnade den nyfödde på sjukhuset. Anledningen kunde vara att de var mycket unga, levde i stor fattigdom och andra svårigheter samt att de var okunniga om skadorna barnet får av att bli övergivet och av att växa upp på barnhem i stället för en i en familj.

Från 1996 och ca tio år framåt flyttades övergivna barn från barnsjukhuset till Casa Albă då det blev platser lediga. Barn överges inte längre i samma utsträckning och staten ska göra fosterhemsplacering när det händer. De som blivit övergivna och lever ett någorlunda bra liv är riktiga överlevare, maskrosbarn, men utan kärlek och omsorg hade de inte klarat det.