De första åren kom ett nyhetsbrev ut varannan månad och senare var tredje månad.
Faddrar och gåvogivare får information i nyhetsbreven och via hemsidan om vad som händer med barnen vi hjälper. Träffar ordnas för faddrar på olika orter i Sverige där färska rapporter ges.
Många faddrar har åkt till Rumänien för att på plats se behoven och möta de barn och ungdomar de lärt sig älska. Det finns faddrar som stött arbetet i snart 30 år!

Läs om en fadders upplevelse från EFI:s nyhetsbrev mars/april 1993