Så här stod det att läsa i EFI:s första broschyr 1992:

Pojkhemmet i Popesti Ett angeläget hjälpprojekt!
Efter flera vistelser i Rumänien har vi funnit det mycket angeläget att satsa på pojkhemmet i byn Popesti i närheten av staden Oradea. Pojkhemmet är en internatskola för åldrarna 7-18 år. Där bor 150-170 pojkar.

Utdömt av myndigheterna.
Efter den statliga kontroll som gjordes efter revolutionen av alla landets barnhem utdömdes detta hem på grund av alltför dåliga förhållanden.
– Byggnaden behöver totalrenoveras. Sovhuset är i så dåligt skick att pojkarna fått flytta in i klassrummen.
– Sovhuset och skolbyggnaden saknar värme.
– Vattnet är ett stort problem. Dels är det dålig tillgång på vatten, dels innehåller det en farlig parasit. Följden är dålig hygien samt hud- och magproblem.

Barnhemsbarnen mår dåligt.
Pojkarna på barnhemmet i Popesti mår fysiskt och psykiskt dåligt.
Många har luftrörsinfektioner och astma, samt problem med löss och skabb.
Många av barnen är övergivna och får leva med känslan av att inte ha något som helst värde. I den här miljön utvecklas mobbning och ”djungelns lag” råder.
Pojkarna hämmas i sin utveckling och är socialt och mentalt störda.

Värda att älskas.
Pojkarna har börjat förstå att de är värda att älskas. Vi har försökt att stärka deras självkänsla. På samma gång har vi också strävat efter att bygga ett förtroende till personalen. Under våren 1991 anställdes ett ungt par, Florin och Camelia Costea, för att arbeta med den sociala kontakten på bl a Popesti.
En sommarvecka ordnade de en lägervecka för pojkarna, vilket var en unik upplevelse för dem!

Detta behöver göras.
För att pojkhemmet i Popesti ska kunna fungera tillfredställande behöver följande göras; renovering av byggnaderna vilket innefattar: utbyte av vatten-, avlopps-, värme- och elinstallationer. Nya golv, fönster och dörrar. Målningsarbete. Regelbundna hälsokontroller och möjlighet till nödvändig behandling av pojkarna. Undervisning och utbildning av personalen.

Fler faddrar behövs.
Att genomföra dessa nödvändiga förbättringar är endast möjligt om vi har trogna gåvogivare, faddrar, som ställer upp och stöttar hjälpprojektet ekonomiskt.
Att vara fadder innebär att:
– Du varje månad ger en summa pengar (t ex 50 eller 100 kr.)
– Du tillsammans med andra faddrar bidrar till att alla pojkar får det bättre. (Du får alltså inte ett ”eget” barn att vara fadder för.)
– Du får regelbundna nyhetsbrev om hur arbetet fortgår.
– Du kan vara säker på att pengarna går fram. Detta är möjligt tack vare idealitet och låga administrationskostnader.
– Du får själv avgöra om du vill ”följa med” då vi övergår till ett annat projekt, när arbetet i Popesti är slutfört.