FCE har ett femtiotal anställda varav en del arbetar deltid. De flesta arbetar direkt med barn och vuxna i familjehem- och fosterhem, på stödboendet Brândușa, på särskolan, Dagcentret, After School-verksamheten samt i integrationsprojektet i en romerbosättning.

På kontoret finns ledningsgrupp, socialsekreterare, ekonomiansvariga och andra projektledare.

Andra arbetar i storköket, snickeriet, byggföretaget och second hand-butiken. Några av de anställda är ungdomar, som gått igenom FCEs integreringsprogram och fått en chans till ett jobb.

FCEs anställda är välutbildade och arbetar tillsammans för att hjälpa människor med behov.