EFI Fadder Insamlingsstiftelse har som mål och syfte att samla in pengar och olika resurser till FCE:s arbete i Marghita. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Östergötland och har sedan november 2014 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. EFI Fadder Insamlingsstiftelse har ingen anställd, utan allt sköts ideellt. De administrativa kostnaderna som finns är främst tryck- och portokostnader för utskick av nyhetsbrev, trycksaker m.m., revision, bankkostnader och avgifter till Svensk Insamlingskontroll.

Reglerna för 90-konto är att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. I EFI Fadder går hela 99% av de insamlade medlen direkt till arbetet i FCE Rumänien! Inget av insamlade medel går till volontärer eller missionärer, utan alla som kommer till Rumänien för att arbeta betalar för sig.

Här kan du läsa årsredovisningar

Arbetet drivs helt på frivilliga gåvor. Många enskilda ger engångssummor eller tecknar sig för att ge månatliga gåvor och man är då fadder. Företag kan sponsra månatligt och många secondhand butiker ger av sin förtjänst. Födelsedagar, begravningar och andra tillfällen har visat sig vara stora möjligheter till att ge gåvor till EFI Fadder. Många grupper som söndagsskolor, scoutläger, skolbarn,  tonårsgrupper, pensionärsföreningar m fl gör enastående insatser för att samla in pengar för att ge en chans till barn, ungdomar och familjer  i EFI Fadder Insamlingsstiftelse/FCE:s arbete i Rumänien.

Fortfarande finns stort behov av nya gåvogivare. Det allra bästa man kan göra som enskild, församling, second hand-butik eller företag är att teckna sig som MÅNADSGIVARE! Klicka här för att läsa hur du gör.