”I år firar FCE 30 års engagemang för människor i svårigheter. 1990 var Rumänien ett trasigt land slaget till marken. Hela världen såg hur bräckligt landet var efter revolutionen som markerade historien och oss alla. Hundratals människor drabbades omedelbart av det kaos som skapades av maktvakuumet.

Människor från olika länder berördes av barn och vuxnas svåra situation och bestämde sig för att göra något för att hjälpa dem. Det räddade många från förödande konsekvenser.

Bland många andra startades den kristna organisationen Elim, FCE och den har bestått. När vi ser tillbaka kan vi se hur FCE utvecklats under dessa år, vad som förändrats, hur vi kände smärtan med dem som grät desperat efter hjälp och hur vi kunde svara på deras behov.

Resultaten talar för sig själva. Man kan möta hundratals förvandlade människoliv, man ser byggnader som passar verksamheten och som är till hjälp för människor med behov.

Vi har blivit effektivare, utvecklat nya projekt där kärleken till sin nästa och respekt för människors rätt till ett värdigt liv är grunden. Vi har strävat efter att lindra smärtan, att utvecklas och att ta till vara människors potential.

Ibland var det lätt och ibland var det svårt, men efter 30 år kan vi bestämt konstatera att det var värt allt! FCE:s stolthet är de som tagit emot hjälpen och de som gett den. Ni som hjälpt oss har stått fast i ekonomiska svårigheter och även då andra hinder uppstått. Jag har under dessa år haft underbara upplevelser med Gud och jag har hela tiden vetat att detta är Hans verk.

Tack alla ni som genom ert engagemang och er trohet bidragit till att FCE fortfarande finns efter 30 år!”

Valentina Ferche, VD FCE