I Sverige finns en styrelse som leder EFI Fadder Insamlingsstiftelses arbete. Det är människor som på olika sätt är starkt engagerade i Rumänien och regelbundet tar del i arbetet i Marghita. De sköter faddersystemet, tar fram och sprider informationsmaterial, organiserar hjälpsändningarna, värvar gåvogivare och arrangerar informationsträffar mm. De kan svara på alla dina frågor, se kontaktsidan för mer information.

Styrelse

Gunnar Axelsson, ordförande 070 674 93 02

Margareta Josefsson, vice ordförande, sekreterare

Marianne Åsebrant

Lena Rommedahl

Anders Ekstedt

Camilla Liljeqvist

Christer Carlsson

Suppleanter

Hans Lundberg

Daniel Zethson

David Elander

Ständigt adjungerad

Alf Petterson, ekonomi