Förutom arbetet på Popesti och Cadea, behövde de små övergivna barnen på barnsjukhuset daglig vård. På grund av vanvård riskerade barnen bestående psykiska och fysiska skador och t o m att inte överleva. De större barnens svåra skador, som de fått p g a sin uppväxt på barnhem, sporrade anställda och volontärer i FCE att kämpa för de små barnens rättighet till ett bättre liv.

1996 öppnades Casa Alba för 24 barn från barnsjukhuset. Förändringen för barnen blev enorm! De hade ett hem! De hade tillsyn dygnet om! De fick omvårdnad och tillräckligt med mat! De första barnen var i 3-4 års åldern och hade nyss lärt sig gå och börja prata. Nu skulle de lära sig att sitta på stolar vid bord och äta, att de inte behövde stjäla varandras mat och att ligga kvar i sängen utan att vara bunden och många andra saker som var nya för dem. Casa Alba blev en miljö där barnen gjorde stora framsteg.

00520099Då ett barn flyttade från Casa Alba till sina biologiska föräldrar, ett fosterhem eller adopterades, blev det plats för ett nytt litet övergivet barn.
Tanken med Casa Alba var att barnen skulle få ett tryggt och kärleksfullt hem under den tid det tog för att varje barn skulle få sin egen familj och ett permanent hem.
Det var fascinerande att se hur snabbt ett undernärt och apatiskt barn förändrades. Viktökning och liv i blicken och barnet får ett friskt utseende!

Läs om Casa Albas ettårsjubileum i EFI:s nyhetsbrev från jul-aug 1997