Marghita Rotary-klubb har gjort en donation till FCE som stöd I kampen mot Covid 19. Så här skriver Club Rotary. Se översättning nedan.

 

“Suntem in continuare alaturi de comunitatea noastra in incercarea de a tine piept pandemiei Covid-19, care pare tot mai greu de controlat. De data aceasta am donat centrelor de copii si tineri defavorizati administrate de Fundatia Elim din Marghita materiale de protectie si preventie Covid-19, respectiv o cantitate semnificativa de masti, manusi, combinezoane, viziere si diverse solutii dezinfectante.

Fundatia Elim este o ONG care din anul 1996 are activitati ample la Marghita pentru protectia copiilor, tinerilor si adultilor aflati in dificultate. De-a lungul timpului, Elim a obtinut progrese marcante privind modul in care oamenii sunt tratati si de a produce schimbari imediate si de durata in viata acestora.

Prin diverse programe si activitati in beneficiul societatii, Elim contribuie uneori decisiv la prevenirea si alinarea suferintei sub toate formele, promovand respectul fata de demnitatea umana, fara nici o discriminare.

Fundatia Elim administreaza mai multe case de tip familial, centre comunitare, centre de zi si centre after school, la care sunt ingrijiti peste 100 de copii si tineri cu diverse probleme. Rotary Club Marghita intelege si apreciaza activitatea Fundatiei Elim in comunitatea noastra, sprijinind-o de-a lungul anilor prin mai multe proiecte caritabile.

Multumim partenerului nostru Smart Distribution pentru colaborarea in aceasta noua actiune locala anti Covid-19.”

 

Club Rotary Marghita

 

”Vi fortsätter att stå upp för vårt samhälle i vår strävan att kämpa mot Covid-19 pandemin, som verkar allt svårare att kontrollera. Den här gången donerade vi skyddsmaterial, som en stor mängd ansiktsmasker, handskar, visir, skyddsdräkter och desinfektionsmedel för utsatta barn och ungdomar, som tas om hand av FCElim i Marghita.  FCElim  är en organisation som sedan 1996 har omfattande verksamhet i Marghita för stöd till barn, ungdomar och vuxna i svårigheter. FCElim har gjort och gör betydande framsteg i att visa hur människor ska behandlas och att skapa omedelbara och varaktiga förändringar i deras liv.

Genom olika samhällsfrämjande projekt och aktiviteter bidrar FCElim, ibland avgörande, till att förebygga och lindra lidande i alla former, främja respekten för människovärdet utan någon diskriminering. FCElim förvaltar Familjehem, Aktivitetshus, Dagcenter och After School, där över 100 barn och ungdomar med olika problem tas om hand. Rotaryklubben Marghita samarbetar med och uppskattar FCElims arbete i vårt samhälle och har genom åren stöttat genom flera välgörenhetsaktioner.

Vi tackar vår partner Smart Distribution för sponsring av den här nya lokala välgörenhetsinsatsen i bekämpandet av Covid 19.”

Rotary-klubben Marghita