Liksom i andra länder uppmanas befolkningen i Rumänien att på alla sätt begränsa smittan av Corona-viruset. Skolorna i landet är stängda och FCE har vidtagit följande åtgärder:

Verksamhet i Aktivitetshuset, Särskolan, After School, Dagcentret och Klubben ligger nere sedan en vecka tillbaka. Kontoret är stängt, men bemannat för den som behöver hjälp.  Man kan sköta jobb hemifrån och möten och samtal sker via mobilen. Second Hand- butiken kommer också att stängas. Anställda i stängda projekt får vara öppna för att ta andra arbetsuppgifter.

Barn och ungdomar i FCEs olika projekt får den hjälp och trygghet de behöver. FCE vill medverka till enhet och vara goda förebilder i samhället. Tack alla ni som står med oss i tankar och böner!

_FCE