After SchoolSkolorna i Rumänien är igång igen efter ett långt sommarlov. Nära femtio barn från fattiga områden i Marghita får möjlighet att gå i skolan tack vare FCEs After School-verksamhet. God partner är svenska Erikshjälpen.

Utan skolskjuts, mat, skolmaterial och läxhjälp skulle dessa barn inte komma till skolan.

Utbildning är livsförvandlande!