Bild 1

Under två veckor i maj var ett svenskt byggteam på plats i Marghita. De arbetade intensivt från morgon till kväll. Huvuduppgiften var att resa de väggblock, som byggts i EFI Seconds verkstad i Lindstad utanför Värnamo. Det gjordes tillsammans med FCEs byggteam. Svenskgänget gjorde alla takstolar. Allt restes och nu är taket på. Byggnaden ligger intill det hygiencentra, som tidigare murats upp.

Efter lång väntan och många turer kom bygget av dessa båda byggnader igång. De ligger i en romerbosättning i Marghita där FCE driver ett integreringsprojekt tillsammans med Erikshjälpen. Tack vare After School-projektet kan barn gå i skolan och genom integreringsprojektet har föräldrar fått anställning, vilket leder till ett ordnat liv.

Hygiencentrat kommer att erbjuda duschar, toaletter och tvättstuga. Aktivitetshuset kommer att ge möjlighet till undervisning och lärorika aktiviteter för både barnen och deras föräldrar.

Bild 2

Det svenska byggteamet jobbade också med ett bygge av förråd till FCEs Second Hand Marghita. Det består av två containrar, som byggs in. Den befintliga förrådsbyggnaden, som syns till höger på bilden, har renoverats och målats av tidigare team. Dessa två veckor i maj var det stor aktivitet trots att det var varmt. Mycket annat blev också gjort såsom trädgårdsarbete, städning, sömnad samt besök hos barn och ungdomar i organisationen. Det blev utflykter och annat trevligt för att glädja andra. Dessa svenska pensionärer sprider glädje och värme, som uppskattas mycket av FCEs barn, ungdomar och anställda.