Det behövdes en förbättring i Särskolan I Marghita för att inte utesluta någon från att gå i skolan utan underlätta för de funktionshindrade barn, som har sina klassrum på andra våningen. Fundația Creștină Elim, FCE, ville göra något för att lösa det problemet och kontaktade en holländsk organisation, som heter Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen. De i sin tur tog kontakt men den holländska firman Otolift Trapliften. De var villiga att skänka och installera en trapphiss i skolbyggnaden, vilket redan är genomfört.

Detta var en positiv erfarenhet, som visar att tillsammans kan vi skänka glädje till behövande.

IMG_8856