Romers utanförskap i Rumänien är ett komplex problem. Det verkar vara brist på intresse från myndigheters sida att förbättra romers livssituation och å andra sidan har romerna lågt förtroende för samhälle och myndigheter. Pga låg utbildning kommer inte romer in på arbetsmarkanden och har ingen möjlighet att själva resa sig ur fattigdomen.

Situationen i de flesta bosättningar där det bor endast romer är dåliga hus, de flesta utan elektricitet och rinnande vatten, där man bor många på ett litet uttrymme. Resultatet blir dålig hygien och därtill ett ohälsosamt liv pga brist på mat.

Barnen kommer inte iväg till skolan för att de ofta måste hjälpa till med försörjningen av familjen på olika sätt. De större barnen får ta hand om de mindre när föräldrar är borta över dagen eller längre tid för att skaffa pengar. Ved och vatten ska bäras och det blir en syssla för barnen. De får ingen tid att gå i skolan och inte möjlighet att läsa läxor. I Rumänien får skolbarnen, redan från lågstadiet, läsa in och lära sig mycket hemma efter skoltid och de flesta behöver hjälp av en vuxen. I dessa bosättningar har få barn någon förälder som kan hjälpa dem med skolarbetet.

Ingen mat serveras i skolan, så barnen behöver ha med ett matpaket hemifrån och dessa familjer har inte någon mat att skicka med barnen. Föräldrarna får också betala skolmaterial och annat, som barnen behöver i skolan och det är inte möjligt för föräldrar utan inkomst. Till alla dessa saker, som hindrar barnen från att gå i skolan, så tillkommer det stora problemt med brist på hygien. Smutsiga barn med ohyra är inte välkomna i skolan.

Med stöd av Erikshjälpen driver FCE ett After Schoolprojekt sedan flera år tillbaka med mycket goda resultat. Barn får allt det stöd de behöver för att gå i skolan. De får komma till FCEs center för att få hjälp med läxor och den uppfostran föräldrarna inte kunnat ge. De får en måltid samt hjälp till matsäcken, de har möjlighet att duscha och tvätta sina kläder, de får allt skolmaterial de behöver och de får skolskjuts. Föräldrarnas uppgift är att se till att barnen kommer iväg till skolan.

I den största av Marghitas romerbosättningar startade FCE ett integreringsprojekt hösten 2016, också detta med stöd av Erikshjälpen. Ett förtroende mellan befolkningen och FCEs anställda byggs upp, attityder håller på att ändras och människorna börjar få hopp om en förändrad livssituation. Redan tidigare beslutade FCE att bygga ett sk hygiencenter för att ge dessa människor tillgång till toaletter, duschar och tvättmaskiner. Planeringar, kalkyler och ritningar har legat klara en lång tid, men olika byråkratiska problem har varit hinder på vägen.

I maj 2017 kunde äntligen det första spadtaget tas och byggandet av grunden började. FCE har en egen byggfirma med fem anställda. De har murat väggarna, rest takstolarna (utan lyftkran) och lagt på tak. Rör är lagda och golven ska gjutas. Hygiencentret ska bestå av sex duschar, sju toaletter och tvättstuga med två tvättmaskiner.

Här är de senaste bilderna från bygget av ett hygiencenter i en romerbosättning i Marghita.Hygiencenter 1 Hygiencenter 2 Hygiencenter 3 Hygiencenter 4 Hygiencenter 5 Hygiencenter 6