Vad kan vi göra för att EFI Fadders insamlingsstiftelse ska få ännu större möjligheter att stötta arbetet bland utsatta människor i Rumänien?

Välkommen till en inspirationskväll i Verkstan, Askeby lördagen den 9 sept. kl. 18.00

Vi lyssnar till Valentina Ferche, Lidia Micula samt Lars och Barbro Gustavsson från Marghita, Rumänien.

Vi samtalar om vad vi konkret kan göra för att t.ex. värva faddrar och sponsorer, hur vi engagerar yngre människor i EFI Fadders arbete i Sverige och hur vi ska uppmuntra intresserade människor till större engagemang.

Låt dig entusiasmeras för att kunna använda just dina gåvor i detta viktiga arbete!  Inbjudan som PDF