Skuggans lagKriminalinspektör Simon Häggström är chef för polisens prostitutionsgrupp i Stockholm. Han är aktuell i media och ger intervjuer i radio, TV och tidningar med anledning av hans nyutkomna bok ”Skuggans lag –En spanares kamp mot prostitutionen”. Den beskriver den brutala verkligheten av vår tids slavhandel. Många utländska kvinnor,  (åtta av tio av de kvinnor prostitutionsgruppen anträffar kommer från Rumänien), utnyttjas på ett grymt sätt efter att ha gett sig i väg från fattigdomen för att försöka tjäna pengar. Unga kvinnor utan familj och nätverk är lättlurade offer och löper stor risk att hamna i människohandlarnas klor.

Simon Häggström växte upp i Örtomta där EFI Fadder föddes i början av nittiotalet och följde arbetet tills han tillsammans med kollegor i Stockholm, besökte EFI Fadder/FCEs arbete  Marghita sommaren 2013. De gjorde en studieresa till  Rumänien för att lära sig mera om den bakgrund och sociala utsatthet, som många av de rumänska kvinnorna, som hamnar i prostitution i Europa, kommer ifrån. Att det idag finns rena ghetton i ett EU-land bara ett par timmars flygresa från Sverige blev en ögonöppnare för dem. Simon blev berörd av EFI Fadder/FCEs arbete i Marghita där ungdomar, som utnyttjas i olika sammanhang i Europa, fått hoppet tillbaka och han såg att det förebyggande arbetet räddar många från att hamna där.

Då EFI Fadder firade 25 år den 7 november 2015, var Simon Häggström en av de uppskattade gästtalarna i den stora jubiléumssamlingen i Cupolen i Linköping.

I sin bok nämner Simon Häggström EFI Fadder som en organisation, som med hjälp av gåvor kan göra livsavgörande insatser för människor som har hamnat eller riskerar att hamna i människohandlarnas klor. ”Det är ideella organisationer drivna av eldsjälar, men för sin överlevnad är de beroende av att människor som du och jag bidrar ekonomiskt”, skriver Simon i sin aktuella bok.

Klicka på länken nedan för att läsa en intervju med Simon i tidningen ETC;

http://www.etc.se/inrikes/han-leder-polisens-torskfiske